Polityka ochrony prywatności w GRENKELEASING

GRENKELEASING Sp. z o.o. (dalej GRENKE) jest zobowiązana do ochrony prywatności osób, które odwiedzają naszą stronę internetową. Dane użytkownika są zbierane, jak i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Respektujemy prawo użytkownika do ochrony danych oraz prawo do informacji. W związku z powyższym obowiązują następujące zasady:

 

 1. Strona GRENKE ma charakter informacyjny. Informacje publikowane na stronie GRENKE nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie należy ich traktować jako porad prawno - podatkowych czy innych.
 2. Za każdym razem, gdy użytkownik ma dostęp do strony lub pliku GRENKE, dane o tych procesach zapisywane są w pliku dziennika systemowego. Dane te są gromadzone wyłącznie dla celów technicznych i statystycznych.
  Przechowywane są następujące informacje:
  • Nazwa otwieranego pliku
  • Data i godzina jego otwarcia
  • Ilość przekazanych danych
  • Powiadomienie czy próba uzyskana dostępu do pliku powiodła się
  • Typ przeglądarki
  • Domena żądająca informacji
  • Kraj pochodzenia domeny żądającej informacji


 3. Informacje dostarczane przez użytkowników zostają zanonimizowane przed poddaniem ich analizie przez GRENKE dla celów statystycznych i to pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika. GRENKE nie udostępnia adresów osobom trzecim.
 4. Pracownicy GRENKE są zobowiązani do stosowania obowiązującej w GRENKE Procedury Bezpieczeństwa Informacji w GRENKELEASING w szczególności do zachowania danych osobowych w tajemnicy. Dane takie posłużą nam tylko wówczas, gdy zachodzi konieczność udzielenia odpowiedzi na pytania użytkownika, do przygotowania oferty lub wywiązywania się z warunków umowy zawartej z użytkownikiem. Dane gromadzone są przez GRENKE jedynie w celach, na które użytkownik wyraził zgodę, w zakresie zgodnym z ich przeznaczeniem.
 5. Wszystkie dane przechowywane na naszych serwerach są chronione przed nieuprawnionym dostępem za pomocą wielorakich mechanizmów bezpieczeństwa. Pracownicy GRENKE oraz dostawcy usług informatycznych regularnie testują skuteczność tychże mechanizmów bezpieczeństwa.
 6. Wszelkie zmiany w niniejszej polityce ochrony prywatności zostaną opublikowane w tym miejscu. Gdyby tak się zdarzyło, że GRENKE musiałaby wykorzystać dane użytkowników do innych celów, zwrócimy się uprzednio do użytkowników o zgodę. Zmiany w sposobie wykorzystywania danych użytkowników zostaną wprowadzone, jak tylko uzyskamy na to ich zgodę.
 7. Znaki towarowe, serwisowe i logo znajdujące się na stronie GRENKE stanowią własność GRENKE lub podmiotów z nią współpracujących.