Podstawy prawne leasingu

Obecnie w Polsce nie ma aktu prawnego regulującego w sposób całościowy problematykę leasingu. Jednakże podstawowe znaczenie dla tej kategorii umów mają poniższe akty prawne:

  • Kodeks cywilny – Umowa leasingu (PDF, 124 kB): TYTUŁ XVII;
  • Ustawa (PDF, 139 kB) z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.);
  • Ustawa (PDF, 136 kB) z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654);
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535);
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970).